Teatr w portalu O˜wiata
Mundurki szkolne


Strona główna Teatr szkolny Scenariusze Uroczystosci Forum dyskusyjne
Teatr szkolny

Bibliografia


 • Braun K.: Teatr wspólnoty. Kraków 1972.

 • Ciborowska-Lipko B.: Program klasy teatralno-dziennikarskiej dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Kielce 1999.

 • Cofalik J.: Zagadnienia dramatu i teatru w pracy polonisty. [w:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Tom I. pod red. I.
 • Krama i E. Polańskiego. Katowice 1997.

 • Dorman J.: Zabawa dzieci w teatr. Warszawa 1981.

 • Dziedzic A., Gudro M.: Drama w szkole podstawowej. Warszawa 1995.

 • Dziedzic A., Pichalska J., Świderska E.:
 • Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Warszawa 1995.

 • Gniazdowski W.: Moja praca reżyserska w teatrze szkolnym. [w:] Praca w teatrze szkolnym. Odczyty pedagogiczne. Warszawa 1960.

 • Grzegorek L.: Poznajemy teatr. Warszawa 1972.

  Hannowa A.: Młodzież i teatr. Warszawa-Wrocław 1970.

 • Hausbrandt A.: Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982.

 • Iłowski S.: Vademecum teatru amatorskiego. Warszawa 1961.

 • Janus-Sitarz A.: Lekcje teatru. Kraków 1999.

  Jawor- Baranowska J.: Teatr szkolny jako proces twórczy. Materiały metodyczne dla nauczycieli gimnazjum. Praca dyplomowa pod kierunkiem B. Zelera (Uniwersytet Śląski). Katowice 2000.

 • Kijowski A. T.: Chwyt teatralny. (Zarys instrumentalnej teorii teatru). Kraków 1982.

  Kowzan T.: Znak w teatrze. [w:] Dialog 1969, nr 3, s. 88-104.

 • Kwieciński Z.: Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie dramatycznym u dzieci i mło­dzieży. Warszawa 1963

 • Machura W.: Bez kapelusza. Propozycje dla teatrzyku szkolnego. Kielce 1995. Wstęp.

  Marzec A., Rzęsikowski S.: Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII. Kielce 1994.

 • Milczarek-Pankowska K.: Współczesny teatr poszukujący. Warszawa 1986.

 • Miller R.: Dziecięca publiczność jako partner dialogu z teatrem i telewizją. [w:] Sztuka dla dzieci szkolnych Teoria – Recepcja – Oddziaływanie. Praca zbiorowa pod red. M. Tyszkowej. Warszawa-Poznań 1979, s. 182-194.

 • Miller R.: Edukacja teatralna jako droga poznania świata i siebie we wczesnym dzieciństwie. [w:] Studia Pedagogiczne. t. XX. Wrocław 1980.

 • Młotkowska R.: Praca pozalekcyjna kółka inscenizacyjno-recytatorskiego. [w:] Praca w teatrze szkolnym. Odczyty pedagogiczne. Warszawa 1960.

 • Ogłoza E., Polański E., Szymik E.: Drama na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII. Kielce 1997.

 • Raszewski Z.: Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1978.

  Rybotycka L.: Gry dramatyczne. Teatr młodzieży. Warszawa 1976.

 • Semil M., Wysińska E.: Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie. Warszawa 1980.

  Skwarczyńska S.: Zagadnienia dramatu. [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze. Wybór i opracowanie J. Degler. Wrocław 1976, t. I: Dramat – teatr.

 • Sławińska J.: Struktura dzieła teatralnego. Propozycje badawcze. [w:] Problemy teorii literatury. Wrocław 1967, s. 291.

  Strzałecki A.: Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Warszawa 1969. s. 13-22.

 • Szuman S.: O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1962.

 • Świderska E.: O teatrze inaczej. [w:] Polonistyka 1985, nr 1, s. 53-56.

 • Świderska E.: Rola edukacji teatralnej w polskim systemie oświatowym. [w:] Polonistyka 1981, nr 2, s. 125-129.

 • Taranienko Z.: Teatr bez dramatu. Warszawa 1979.

 • Teatr w szkole. Wybór i opracowanie scenograficzne A. Maksymiak. Wrocław 1998.

  Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1995.

 • Wierzbicka U.: Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym. Warszawa 1979.

  Wierzbicka U.: Teatr wyobraźni albo „Jak się bawić w teatr ?”. [w:] W kręgu wychowania przez sztukę J. Wojnar. Warszawa 1974.

 • Witalewska H.: Teatr a człowiek współczesny. Warszawa 1983.

 • Wroński J.: Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza. Kraków 1974
MENU
Wstęp
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Zakończenie
Bibliografia
Kontakt | (c) PTH Technika 2009